Disclaimer en privacyverklaring van Website Wilhelm Tell

Disclaimer website

Door onze websites te bezoeken en/of de via onze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de websites van Wilhelm Tell B.V.
De informatie op onze websites zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie over onze werkzaamheden. Er kunnen geen specifieke rechten aan de informatie van onze websites worden ontleend voor specifieke projecten.  Indien u daadwerkelijk gebruik wilt maken van onze informatie en/of diensten dan raden wij u ten zeerste aan contact met ons op  te nemen.

Beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van gegevens

Wij zijn uiteraard erg zorgvuldig met het samenstellen en onderhouden van onze websites.  Wij maken uitsluitend gebruik van in het algemeen betrouwbare bronnen. Helaas kunnen wij niet voor 100% instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden gegevens en informatie

Wij kunnen niet garanderen dat onze websites foutloos, ononderbroken zal functioneren of vrij is van malware, o.a. virussen. Wij wijzen eventuele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden gegevens en de beschikbaarheid in het gebruik van onze websites uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Op onze websites staan ook links naar websites van derden.  Deze controleren wij uiteraard zorgvuldig, echter wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites van anderen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De gegevens van en informatie op websites van derden worden niet door WilhelmTell B.V. nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via onze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Wilhelm Tell B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilhelm Tell B.V. U mag informatie op deze websites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, als klant of partner van Wilhelm Tell B.V.

Wijzigingen
Wij hebben het recht om de gegevens en informatie op onze websites, dus ook van de disclaimer, altijd te veranderen zonder hiervan een melding te maken.  Wij adviseren u om te controleren of de op door onze websites aangeboden gegevens en informatie nog steeds actueel is, indien u deze wilt toepassen.

Privacy verklaring

Cookies en webstatistieken
Wilhelm Tell B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kunnen wij onze website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften. Wij gebruiken op deze website technische noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken. Wij gebruiken cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Google Analytics.

Nieuwsbrief

Als u via onze website informatiemateriaal bestelt, of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor verzending of om in contact met u te treden over onze diensten. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan hiervoor noodzakelijk en worden niet zonder uw toestemming met derden partijen gedeeld. U kunt altijd aangeven dat  u uw gegevens door ons wilt laten verwijderen.

Toepasselijk recht

Op onze websites en dus ook op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze websites zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rotterdam