Handleidingen

U vindt hier een overzicht van onze handleidingen welke wij hebben geschreven om onze klanten goed te ondersteunen in het gebruik van de software van Wilhelm Tell. In de meeste gevallen worden onze oplossingen gewoon in gebruik genomen. Indien u opzoek bent naar handleidingen van onze oplossingen met Odoo. Dan verwijzen wij u naar de website van OntwikkelingInEenvoud  www.oi1.nl

Handleiding koppeling Syntess met Odoo of ISAH

Hoe werkt de koppeling tussen Syntess en Odoo en ISAH. De te maken instellingen in WTell worden beschreven en ook wordt uitgelegd hoe een stuklijst in een verkooporder van Odoo of ISAH is in te lezen.

Download

Handleiding koppeling Dynamics365 met Odoo of ISAH

Op welke wijze dient de Azure koppeling tussen Dynamics365  met bijvoorbeeld Odoo of ISAH te worden ingesteld.  Ook wordt uitgelegd hoe verschillende id’s in de database met elkaar worden verbonden, zodat u eenvoudig gegevens kunt uitwisselen tussen Dynamics365 en uw ERP-pakket

Download

Handleiding labelprinter installeren

Hierbinnen wordt uitgelegd op welke wijze een labelprinter moet worden geïnstalleerd om goed met WTell te communiceren

Download

Handleiding magazijn

Deze handleiding behandelt onze globale module met betrekking tot de ondersteuning van het magazijn.  Voor Odoo en ISAH zijn voor u specifiekere oplossingen ontwikkeld.

Download

Handleiding gebruikersbeheer binnen WTell

Gebruikersbeheer heeft als doel om gebruikers met hun rechten in WTell in te richten.

Download

Handleiding beheer keuzeopties in keuzelijsten

Met het beheer keuzeopties kunt u de samenstelling van keuze opties binnen WTell zelf beheren.

Download

Handleiding instellen parameters

Met de module parameters kunt u WTell zo aanpassen dat deze voor uw bedrijf correct werkt, zonder dat u hoeft te programmeren.

Download

Handleiding instellen communicatie CNC Machines

Legt uit op welke wijze WTell met de portbox2 communiceert om uw CNC-bestanden uit te wisselen met uw ERP-pakket, zoals Odoo of ISAH

Download

Handleiding Fase Planning

Eenvoudig uw orders gefaseerd kunnen inplannen gekoppeld aan bijvoorbeeld ISAH of Odoo

Download

Handleiding samengesteld uren registreren

Het combineren van verschillende productieorders en opdrachten waarbij u de uren gecombineerd registreert in bijvoorbeeld Odoo of ISAH

Download

Handleiding CNC Programma’s

Het uitwisselen van CNC programma’s met uw ERP-pakket, zoals Odoo en ISAH

Download

Handleiding OpdrachtServer voor automatisch uitvoeren opdrachten

De module Opdrachtserver voert periodiek bepaalde taken voor u uit zonder dat er verder tussenkomst nodig is voor een gebruiker.

Download