16 Apr 2008 | ,

Automatisch testen met WTell

Een methode om functionaliteit te testen is het uitvoeren van unittests.  In de Java-wereld wordt hiervoor JUnit in de meeste gevallen gebruikt.  In de afgelopen periode is deze functionaliteit binnen WTell geïmplementeerd en verbeterd.

Testen met WTell eenvoudiger

Door deze aanpassingen is het nu eenvoudiger om voor klanten te controleren of de bestaande functionaliteiten naar wens en verwachting werken.  Hierdoor kunnen wij beter garanderen dat uw oplossing voldoet aan uw wensen of beschreven documentatie.  Ook wordt het aanpassen en controleren van WTell eenvoudiger waardoor u als klant vlotter wordt geholpen en de kans op software fouten is verminderd.

Verdere implementatie van de test zullen de komende periode volgen

Het ophalen van gegevens voor de betreffende tests zijn nu per optie random gemaakt, waardoor er een grotere kans bestaat dat er eventueel fouten worden ontdekt. De scripts zijn zo geschreven dat random actuele data uit uw testomgeving wordt genomen, zodat representatieve mogelijkheden worden getest.

Daarnaast zijn de testscripts nu eenvoudig te combineren tot verschillende testscripts per klant, waardoor wordt voorkomen dat functionaliteit van bepaalde klanten wordt getest, welke niet is ingericht, omdat deze niet is gebruikt. Dit voorkomt onnodige fouten uit de test, welke alleen verstorend werken.

Tenslotte worden gegevens nu per afzonderlijke test opgehaald, waardoor de totale performance van het ophalen van testgegevens is verbeterd en de voortgang van de tests geleidelijker is en meteen een goede indruk kan worden verkregen van de performance van de functionaliteit.

Uw voordeel stabiele functionaliteit

De doelstelling is om langzamerhand voor alle functionaliteit van WTell testscripts te schrijven en om eventueel alle nieuwe functionaliteiten en gemelde fouten middels een testscript te ondervangen, waardoor de stabiliteit van WTell wordt vergroot.

“It’s hard enough to find an error in your code when you’re looking for it; it’s even harder when you’ve assumed your code is error-free.”

Steve McConnell