5 Jun 2018 |

Bill of Materiaal (BOM) binnen ERP

De juiste stuklijsten (BOM) binnen de aansturing van uw productie en de planning van uw bedrijf is erg belangrijk.  Het beheren van de stuklijsten hierbinnen is essentieel.  Indien de stuklijsten niet kloppen, dan worden de verkeerde artikelen besteld, gaat de planning niet kloppen en loopt u in feite achter te feiten aan.  Op welke wijze zorgt u ervoor dat deze stuklijsten met weinig inspanning binnen uw software (ERP) kloppen.

Beheren vanaf uw CAD - pakket

U kunt ervoor kiezen om het stuklijst beheer (BOM) buiten uw ERP te houden.  De stuklijsten worden ingelezen vanaf uw PDM (Product Data Management) vanaf uw CAD – pakket.  Hierbinnen kunt u tevens de life cycle en de revisies beheren PLM (Product Live Management) .  Indien u veel werkt met u eigen ontwerpen is dit een goede oplossing.  U houdt hiermee het beheer van stuklijsten binnen uw ERP – pakket eenvoudig.  Uw ERP voert de logistieke aansturing, productie en planning van uw opdrachten.

Let op: Het koppelen van PDM met uw ERP kan een complex proces worden als dit in de organisatie niet goed wordt opgezet of er een complexe techniek wordt gekozen.

Beheren binnen uw ERP - pakket.

De stuklijsten (BOM) worden samengesteld binnen uw ERP -pakket.  U leest eventueel deze in vanaf uw CAD – pakket.  Het beheer is binnen uw ERP.  Belangrijk is dat u goed bepaalt op welke wijze er wordt omgegaan met revisies en hoe u de levenscyclus beheert binnen uw ERP.  Indien u werkt met subassemblies is het belangrijk om te bepalen hoe u deze binnen de stuklijst van uw hoofdsamenstelling laat komen.

Welk ERP - pakket

Indien u het beleid heeft bepaalt over de wijze waarop u de stuklijst wilt beheren, dan is het erg belangrijk dat u beschikt over een ERP-pakket die dit ondersteunt.  Hoe gaat dit pakket om met:

  • Samengestelde stuklijsten
  • Revisiebeheer
  • Document beheer
  • Kwaliteitsmangement
  • Koppeling met CAD

Uiteraard kunt u met ieder pakket een eind komen, echter u wilt dit doen met zo min mogelijk aanpassingen en een eenvoudige implementatie.

Odoo ondersteunt de meeste functies vanaf de basis.

Onze ervaring is dat bij de meeste ERP – pakketten veel zaken niet meteen als basis voor productiebedrijven worden meegeleverd.  Binnen Odoo kunt u met de basis een heel eind komen.  De stuklijsten laten zich eenvoudig beheren.  U kunt ook Odoo koppelen met uw CAD – pakket met WTell.

Graag overtuigen wij u van het gebruikersgemak van Odoo en u zult zien dat u vrij vlot ermee aan de gang kunt gaan. 

U wilt niet meer terug naar Excell of uw oude ERP.