16 Jul 2019 |

Calculatie productiebedrijven

Het kunnen maken van een goede calculatie is voor maakbedrijven erg belangrijk. Deze vormt de basis voor de aangeboden offertes en de werkvoorbereiding.  Voor onze klanten hebben wij in het verleden binnen verschillende ERP-pakketten maatwerk moeten schrijven om goed te kunnen calculeren.  Alternatief is dat productiebedrijven besluiten om in Excel buiten het ERP te blijven calculeren.  Dat is zonde.

Onze kennis van calculaties binnen de maakindustrie hebben wij gecombineerd met Odoo.  Er is nu een goede calculatiemodule binnen dit pakket voor productiebedrijven beschikbaar.

Calculeren dient duidelijk en vlot te kunnen

Vlot een overzichtelijke calculatie maken dient mogelijk te zijn.  Helaas is de calculatiemodule binnen verschillende ERP systemen te ingewikkeld.  Deze is vaak te gedetailleerd of een gebruiker moet verschillende schermen door om een calculatie te maken.   Hierdoor wordt er geen goede voorcalculatie gemaakt. Men gaat bijvoorbeeld buiten het systeem in Excel calculeren.

U begrijpt dat u daardoor essentiele informatie over de performance van uw productiebedrijf mist. U kunt als de voorcalculatie niet goed in het ERP – systeem staat, niet beoordelen of u de juiste offertes aanbiedt. Tevens bent u niet in staat om uw voorcalculatie goed te vergelijken met de nacalculatie.  U mist hierdoor een kans om uw calculaties te verbeteren.

Een goede calculatie is voor maakbedrijven de basis om te werken.

Goede calculatie realiseren met maatwerk?

Klanten hebben in het verleden gevraagd om maatwerk op te leveren om de calculaties versneld in hun ERP pakket te kunnen uitvoeren.  Dit hebben wij uiteraard voor hen uitgevoerd. Het lijkt ons veel handiger om vanaf de basis een goede calculatie module binnen het ERP te hebben.

Met Odoo kunt u vanaf de standaard een goede calculaties maken

Vertel mij meer over Odoo

Ga eenvoudig calculeren met Odoo

Met het calculeren in Odoo heeft u de volgende functionaliteit:

  • Alles calculeren binnen 1 scherm.
  • Zelf uw categorieen waarop u wilt calculeren indelen.
  • Standaard categorieen zijn: artikelen, bewerkingen, groep van bewerkingen, calculaties, onderdelen (halffabrikaten).
  • Automatisch aanmaken offertes aan de hand van calculaties.
  • Werkvoorbereiding en productie volgen uit calculaties.

U kunt hierbinnen kiezen om grof of globaal te calculeren.  Overweeg eerst even of u aan deze standaard in Odoo meer dan voldoende heeft, voordat u besluit om in Excel of met andere pakketten te gaan calculeren.

Vertel ons meer over calculaties binnen Odoo

Hoe kunt u het beste calculeren?

Graag adviseren wij u over de wijze waarop u uw calculaties het beste kunt inrichten.  Uiteraard kunnen wij u helpen door middel van maatwerk of andere aanpassingen het voor u mogelijk te maken dat u goed kunt calculeren.  Het alternatief is om gewoon voor een goed software pakket te kiezen welke het calculeren vanaf de standaard eenvoudig mogelijk maakt.

Laat de software uw productiebedrijf goed ondersteunen. 

Ja wij willen beter gaan calculeren