1 Nov 2006 |

IDE Eclipse voor WTell ontwikkeling in Java

Een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) wordt gebruikt om vlotter en eenvoudiger code te kunnen opleveren voor klanten.  Een bekende ontwikkelomgeving binnen de Java-wereld is Eclipse. Voor de ontwikkeling van WTell gebruiken wij nu deze omgeving om u als klant vlot van dienst te kunnen zijn.  Nu de functionaliteiten van WTell zijn gegroeid is het noodzakelijk geworden deze verder in een goede structuur vorm te geven.

Eclipse IDE getest voor WTell

Afgelopen weken heeft Wilhelm Tell de opensoure Eclipse IDE getest om deze in combinatie met WTell te gaan gebruiken. De sourcecode is zodanig ingericht dat deze nu binnen eclipse eenvoudig is te benaderen. Hiermee kan er een snellere en eenvoudige ontwikkeling van WTell worden gerealiseerd en is de code ook voor andere ontwikkelaars eenvoudig te vinden en te beheren. Ook kan meteen het resultaat van de aanpassingen worden gezien, omdat deze meteen zichtbaar worden gemaakt op de webbrowser.  Wij verwachten ook een versnelling van de opleveringen aan klanten.

Eerst de Java code en dan de JSF code voor de webweergave

Ook willen wij graag met andere  ontwikkelingspartijen samenwerken om  WTell verder te ontwikkelen. Nu WTell binnen een gangbare IDE wordt ontwikkeld, zal dit nu eenvoudiger moeten zijn  In eerste instantie wordt alleen de javacode binnen Eclipse ontwikkeld op korte termijn zal ook de JSF-code binnen deze IDE worden vormgegeven.

The ratio of time spent reading (code) versus writing is well over 10 to 1 … (therefore) making it easy to read makes it easier to write.

Robert C. Martin, Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship