17 Mar 2018 |

De nieuwe upgrade lost alles voor u op!!

Wilhelm Tell begeleidt haar klanten met het verbeteren het bedrijf door hun software beter te laten aansluiten op hun bedrijfsprocessen. In deze begeleiding is het ons vaak opgevallen dat software leveranciers zonder inhoudelijk kennis van hun klanten de hemel beloven bij een nieuwe versie van hun software pakket.

Goed voor u nieuwe functionaliteit toch?

Het is fantastisch dat uw ERP-leverancier overtuigd is van het nut van alle nieuwe functionaliteiten van hun software. Uiteraard zullen ze goede redenen hebben gehad om hun software pakket aan te passen aan nieuwe wensen. De grote vraag hierbinnen is of deze aanpassingen ook voor uw bedrijf specifiek een verbetering zijn?

Een update een proces dat u geld en tijd kost. Wat zijn de echte baten?

Wij zien in de praktijk dat een update voor een klant vaak een heel proces is. Verbeteringen welke vlot binnen de huidige versies zouden kunnen worden opgelost worden hierdoor uitgesteld. Uw software sluit hierdoor minder goed aan op uw bedrijfsproces. Dit kost tijd en geld.

Update complex verbeteringen blijven hierdoor uit

Klanten stellen verbeteringen uit, omdat een nieuwe versie alles zou oplossen. Dit is vaak niet het geval. Na een update van uw software dient ook uw bedrijfsproces te worden aangepast. Uw medewerkers moeten bijvoorbeeld worden opgeleid in het nieuwe proces en de aangepaste software

Geleidelijke ontwikkeling

Ook ontwikkelen ERP-pakketten zich in de praktijk geleidelijk en zal een nieuwe versie niet meteen een breuk met de oude versies opleveren en blijft de logica en opbouw vaak ongewijzigd. Ook uw ERP-leverancier heeft tijd nodig om zich aan de nieuwe ontwikkelingen aan te passen.

Uw bedrijfsprocessen eerst.

Beter is om te kijken naar uw bedrijf, hoe u wilt gaan werken en om dan te bepalen of u binnen uw huidige versie stappen kunt maken of een nieuwe versie u toegevoegde waarde biedt. Als u dit helder heeft dan weet u redelijk zeker dat een investering in een upgrade naar een nieuwe versie zin heeft.

U kunt ook gewoon gaan updaten

Het alternatief is dat u in de toekomst een upgrade uitvoert, naar bijvoorbeeld ISAH 15.3 of Odoo 205 zonder dat u beseft dat u prima met een mindere versie had kunnen werken.

Uiteraard moet u technisch voor support en onderhoud wel in zekere zin met uw leverancier meelopen. Dit hoeft echter niet in het tempo waarop de leveranciers u met nieuwe versies en functionaliteiten bestoken.

Ren met updates niet mee met uw software leverancier

Zet de stappen welke uw bedrijf echt nodig heeft.

Kortom maak echte helder stappen met de ondersteuning van uw bedrijfsproces met software en laat u begeleiden door onze consultants van Wilhelm Tell

U behoudt de controle over de ontwikkeling en groei van uw bedrijf.

Ja, Ik wil gewoon goed met mijn software werken.