10 May 2018 |

Configure to order

De laatste jaren zien wij de druk op levertijden voor de maakindustrie toenemen en de engineeringsafdeling krijgt het steeds drukker. Om klanten goed van dienst te zijn, gaan productiebedrijven steeds vaker over van het ontwerpen op order (Engineer to order) naar het samenstellen op order (Configure to order).

Wijziging van manier van denken en werken

Een dergelijke verandering van produceren vereist een andere manier van denken en werken. Er dient gewerkt te gaan worden met standaard componenten, welke voor klanten op maat worden gemaakt. Niet voor iedere opdracht wordt opnieuw alles in detail uitgewerkt door de engineeringsafdeling en men moet gaan werken met standaard componenten.

Wijziging van engineering

Uw afdeling engineering dient te werken met standaard componenten en deze dient u op logistiek vlak te gaan aansturen vanaf uw ERP-pakket. Een goede koppeling tussen uw ERP-pakket en uw engineeringspakket is belangrijk om dit te realiseren. Wij helpen onze klanten om dit goed in te richten. Meestal spreken ERP-mensen een totaal andere taal spreken dan CAD-mensen. Wij fungeren vaak als intermediair voor de klant om een goed bedrijfsproces te realiseren.

Vaak zijn de koppelingen star en afhankelijk van specifieke software versies van beide partijen, waardoor u als klant vastloopt en binnen bepaalde versies moet blijven werken. Indien dit een groot issue wordt voor onze klanten vervangen wij de koppeling door onze oplossing met WTell welke wel flexibel is en standaard gekoppeld is aan Odoo en ISAH.

Beheer van standaardcomponenten

De voorraad en de samenstelling van standaardcomponenten dient goed te worden beheerd. U wilt als bedrijf niet met voorraden componenten achter te blijven of als u moet leveren met onvoldoende voorraad of over de verkeerde componenten te beschikken.

Dit betekent dat u op contract basis voor uw klanten de componenten op voorraad kunt gaan leggen. U kunt uw componenten zodanig bepalen dat deze zo generiek mogelijk blijven. Hiermee beperkt u de risico’s van uw voorraad in componenten.U wilt uiteraard de componenten gaan beheren welke de meeste levertijd hebben en/of voor de meeste van uw producten/klanten relevant zijn.

Om dit goed te bepalen dient er uitstekend te worden gecommuniceerd tussen uw logistieke mensen, verkoop en de engineering.

Ook betekent dit voor uw logistieke organisatie een andere manier van denken en werken, welke uw ERP-pakket goed dient te ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld productie en voorraadgegevens gebruiken om de juiste componenten te gaan bepalen en ook de ontwikkeling hierbinnen te volgen.

Wij begeleiden onze klanten binnen dit proces en verzorgen ook de functionele en technische aanpassingen hiervoor binnen verschillende ERP-pakketten, zoals Odoo en ISAH.

Benut uw bedrijfspotentieel

Zit u middenin de overgang om te gaan van engineer to order naar configure te order of u overweegt dit proces goed te gaan inrichten, neem dan contact op met ons. Wij kunnen ervoor zorgen dat u snel en vlot anders gaat werken zonder dat u opnieuw bepaalde zaken hoeft uit te vinden.

Voor bedrijven welke met Odoo of ISAH hebben wij tevens vele handige aanpassingen welke voor u het werken met configure to order ontzettend eenvoudig maakt.

Contact