25 Jul 2017 |

Remko Strating neemt afscheid van PlusConsultants

Vanaf juli 2017 is Remko Strating niet meer betrokken bij PlusConsultants. Na 1,5 jaar samenwerking is het niet gelukt om tot een werkwijze te komen, waarbij klanten goed worden ondersteund en er een basis is gelegd tot groei.  De werkzaamheden voor klanten waren voornamelijk technisch, zonder dat echt werd gekeken naar de meerwaarde voor de klant en hun bedrijfsproces.

Support van Odoo en WTell klanten blijft garandeerd bij Wilhelm Tell

De Odoo en WTell-klanten welke gebruik maken van de diensten van Wilhelm Tell zullen goed blijven worden geholpen.

De enkele bedrijven welke het ERP-pakket ISAH hebben en deze gebruiken gecombineerd met WTell zullen grotendeels  door Wilhelm Tell worden bediend.  De Odoo-klanten zullen ook worden meegenomen. Dit omdat door het afscheid verder binnen PlusConsultants geen functionele en technische kennis van deze pakketten aanwezig is.

U wordt verzocht om bij wensen of issues met betrekking tot deze pakketten contact met Wilhelm Tell op te nemen om uw ondersteuning te blijven garanderen.

Klanten zullen goed worden ondersteund.

Wij wensen verder John van Gorp veel succes met zijn onderneming en hopelijk kan hij de klanten welke het pakket ISAH hebben goed blijven bedienen.

De komende maanden zullen de onderhoudsachterstanden bij klanten worden weggewerkt en zal worden besteed aan het opnieuw opbouwen van Wilhelm Tell als organisatie.

Wij geloven dat je beter kunt werken met ISAH en dat je door het goed implementeren van Odoo bedrijven goed kunt helpen met hun werkzaamheden

Remko Strating