16 Jun 2018 |

Verbeter logistieke aansturing Odoo

De logistieke aansturing binnen een productiebedrijf is het hart van het bedrijf. Deze aansturing bepaalt waar en op welke tijdstip het materiaal en halffabrikaten aanwezig zijn. Voor een goede besluitvorming is het nodig dat managers beschikken over actuele gegevens over de voortgang van inkopen, de voorraadposities van het eigen bedrijf en toeleveranciers. De vlotte en nauwkeurige beschikbaarheid van deze gegevens is momenteel niet eenvoudig te verkrijgen door de klassieke opbouw van de huidige erp-pakketten. Wij verwachten echter dat dit binnen 5 - 10 jaar tot het verleden zal behoren en dat de goed lopende bedrijven beschikken over een automatische logistieke aansturing. Het aansturen van de goederenstromen hoeft niet meer handmatig te worden uitgevoerd.

Nieuwe generatie ondernemers

Wij zien bij onze klanten een nieuwe generatie ondernemers opstaan. Zij zijn gewend om met de nieuwe digitale mogelijkheden te werken. Zij accepteren niet meer dat het klassieke ERP-pakket een digitale vertaling is van de papieren werkwijze. Er wordt creatief gezocht naar nieuwe mogelijkheden.

Bedrijven welke een nieuwe digitale werkwijze hebben uitgevonden zijn vaak binnen een klassieke markt succesvol.

Nieuwe digitale technieken

Vooruitstrevende bedrijven implementeren reeds de nieuwe mogelijkheden:

  • Zij combineren robotisering met kunstmatige intelligentie.
  • Digitaliseren en automatiseren
  • Structureren arbeidsintensieve, herhalende taken en processen
  • Automatiseren hun inkoop, facturatie, betalingen, voorraadbeheer en onderdelen van hun klant service.

Hierbinnen is het erg belangrijk dat er een integraal gebruik wordt gemaakt van alle gegevens.  In het combineren van de gegevens zit de kracht van de nieuwe werkwijze.  Er kan een voorspelende analyse worden gemaakt.  Deze helpen bedrijven om de vraag beter te voorspellen, de machines en werknemers beter in te zetten en om de klant tevredenheid te verhogen.  Dit allemaal voor minder geld.

Kies voor de moderne integratie

Wij verbazen ons bijna dagelijks dat andere bedrijven gefocust blijven op de allicht wel belangrijke details. Zij zoomen in op de details en deeloptimalisaties van de klassieke logistieke keten. Kiezen voor specifieke dure inkoop en planningspakketten, welke deelgebieden optimaliseren, zoals de bijvoorbeeld digitale facturatie. Bedrijven kiezen voor oude ERP-pakketten. Hierbinnen zijn een complexe implementatie, dure technische migraties en koppelingen tussen verschillende pakketten gebruikelijk.

Tijd voor een verandering van de manier van denken. Helpt uw klassieke ERP – pakket u wel hierbij !!!

Odoo de oplossing tot integraal werken

Het ERP-pakket Odoo stimuleert vanaf de kern het nieuwe moderne manier van werken. Wij bereiken bij productiebedrijven met deze oplossing goede resultaten. Onze klanten werken integraal. Wij kunnen ons focussen op de bedrijfsprocessen. Geen dure upgrades, updates, versies meer. Alles gekoppeld.

U wist niet dat dit kon. U kende Odoo nog niet.

Neem meteen contact met ons op voor een verdere kennismaking. U gaat behoren tot de kop van de bedrijven welke hun logistieke aansturing goed hebben geregeld. U gaat beter werken en ook nog besparen in uw IT – investeringen. Het kan echt.