19 Oct 2015 | ,

Verkoopbare machine capaciteit en/of operatie centers

Uw klanten vereisen dat u vlot en tijdig levert en dat u de planning voor hen realiseert.  Daarnaast wilt u uw klanten vlot van antwoord kunnen dienen of u de door hen gewenste bewerkingen vlot kunt leveren. Binnen ISAH en Odoo is het niet altijd eenvoudig om een dergelijk overzicht vlot voor de afdeling verkoop te realiseren. Hierdoor kunt u klanten niet vlot bedienen van een antwoord of u de gewenste diensten of producten kunt leveren en loopt u het risico omzet te missen.

Module F1564 van WTell geeft vlot inzicht in de verkoopbare capaciteit.

U bent dan aangewezen op het schrijven van maatwerkoverzichten en/of het bijhouden van de capaciteitsbezetting en reservering van uw machines en/of bewerkingscentra door middel van Excel.  Stop hiermee. Er is een alternatief.  Binnen de planningsmodule van WTell is het vrij eenvoudig om met 1 druk op de knop de Verkoopbare Capaciteit te bepalen.  Hiermee kan de afdeling Verkoop en/of werkvoorbereiding vrij vlot aangeven of bepaalde opdrachten van klanten binnen de geplande capaciteit kan worden gerealiseerd. Dit kan dan ook zonder dat u meteen de afdeling Planning hiermee hoeft te belasten.

Afstemming tussen Verkoop en Productie

Met WTell heeft u hiermee meteen een belangrijk middel gekregen om uw productieprocessen met de afdeling verkoop af te stemmen.  Binnen productiebedrijven is het erg belangrijk dat er een goede afstemming wordt gerealiseerd.  Dit is met de steeds korter doorlooptijden van de opdrachten een grote uitdaging.  Uw klanten vereisen dat u op de afgesproken levertijden levert en tevens wilt u uw kostprijs laag en voorspelbaar houden.  Een stabiele planning is hierbinnen voor uw bedrijf de juiste tool.

VerkoopbareCapaciteit

Door te werken met het concept verkoopbare capaciteit is de communicatie tussen verkoop en planning rustiger geworden en hebben klanten meer inzicht in de bezetting van hun capaciteit.

Remko Strating